Επεξεργασία νερού

Το νερό είναι υγρό, διαυγές, άχρωμο σε λεπτά στρώματα, κυανίζον σε μεγάλους όγκους. Η  καθαρή ουσία είναι άγευστη, ενώ το καλό πόσιμο νερό έχει ευχάριστη γεύση που οφείλεται στα διαλυμένα άλατα και αέρια. Η πυκνότητα του νερού είναι διαφορετική σε διάφορες θερμοκρασίες με μέγιστη στους 4°C.

Η σύσταση και η ποιότητα του συναρτάται άμεσα με την υγεία μας, την κατάσταση των δικτύων υδροδότησης και των συσκευών οικιακής χρήσης και με αναρίθμητους άλλους τομείς όπως η παραγωγή προϊόντων και η αποδοτικότητα των μηχανημάτων στη βιομηχανία, η φυτική παραγωγή οργανωμένων σύγχρονων καλλιεργειών κ.α.

Η MrPiscina έχει στελεχωθεί κατάλληλα από έμπειρο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς σκοπός μας είναι να δίνουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες και υπεύθυνες λύσεις για την επεξεργασία του νερού που απαιτείται στον εκάστοτε πελάτη μας.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε είναι οι εξής: