Διαδρομές αγώνων

Διαδρομές αγώνων με πλωτήρες.

“Περασμένα” από ανοξείδωτο σύρμα 18/8 Ø 4 mm.

Οι διαδρομές παρέχονται συναρμολογημένες, έτοιμες προς τοποθέτηση και εγκατάσταση μέσα στο νερό.

Με γαντζάκι διαδρομής και τένσορα.

Αντικυματική διαδρομή.

Διαθέσιμες σε 25 m ή 50 m.

Κωδικός WFL4200051 (25m)

Κωδικός WFL4200052 (50m)