Ρύθμιση pH, Redox

Μονάδα, ελεγχόμενη μέσω μικροεπεξεργαστή, μέτρησης, ρύθμισης και δοσομέτρησης pH και Redox.

Κλίμακα μετρήσεων:

Χαρακτηριστικά δοσομέτρησης:

Εξαρτήματα ασφάλειας:

Εμπρόσθιο πάνελ:

Αντλία δοσομέτρησης:

Παρεχόμενος εξοπλισμός:

Προαιρετικά σας προτείνουμε 2 δοχεία ασφαλείας για τις δεξαμενές χημικών 25 l / 30 l