Οζον

Συσκευές παραγωγής όζοντος.

Για υγιεινό νερό σε κολυμβητικές δεξαμενές και SPA.

Δεν έχει αναλώσιμα, δεν απαιτεί συντήρηση.

Ένα μέρος οξυγόνου που διέρχεται από τη γεννήτρια όζοντος διασπάται από ηλεκτρική τάση και μετατρέπεται σε όζον.  Η συσκευή παρέχεται πλήρης με τον καταστροφέα όζοντος και τον εγχυτή, καθώς και με σωληνάκι Teflon για την παροχή του όζοντος.

Πλεονεκτήματα:

OZON08pdf_Page_1

OZON08pdf_Page_2