ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας στελεχώνεται από μηχανικούς και τεχνίτες με μακροχρόνια εμπειρία στην μελέτη, κατασκευή και συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών, Spa, υδάτινων διαμορφώσεων κ.α.

Οι μηχανικοί μας θα αφουγκραστούν τις ανάγκες σας και με την κατάλληλη τεχνοοικονομική μελέτη θα σας προτείνουν την πιο αξιόπιστη και συμφέρουσα λύση για εσάς. Η εμπειρία, η συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση σε κάθε εξέλιξη στο τομέα Σχεδιασμού, Αρχιτεκτονικής και Τεχνολογίας αποτελούν εγγύηση για τους πελάτες μας.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη εγκατάσταση όλων των μηχανημάτων ( π.χ. ενσωματώσεις στο μπετόν, μηχανοστάσια κλπ.) και προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία μας αλλά και άλλων κατασκευαστών, καθώς επίσης παρέχει τεχνική υποστήριξη στο τμήμα συντήρησης.